Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MATEJ SITAR

09.09.2013


V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega stanja enoosnih nesimetriènih konstrukcijskih elementov po teoriji velikih premikov po obremenitveno razbremenitvenem procesu krivljenja v elasto-plastiènem obmoèju

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

izr.prof.dr. Janez Kramar

prof.dr. Boris Štok

         

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!