Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - MATJAŽ MRŠNIK

06.09.2013


V petek, 6. 9. 2013 ob 9.30 uri bo

 

 

MATJAŽ MRŠNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Veèosno vibracijsko utrujanje v frekvenèni domeni

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Miha Boltežar           

Somentor:   izr. prof. dr. Janko Slaviè

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Miha Boltežar

·           izr. prof. dr. Janko Slaviè

·           prof. dr. Marko Nagode

·           prof. dr. Miran Saje (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!