Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - JAKA PRIBOŠEK

17.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 17. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jaka Pribošek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Sistem za refraktivno vodenje laserskega žarka

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)              

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - mag. MATIC TEPEŠ

16.09.2013


V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Matic Tepeš

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raziskava koncepta pametnega orodja, stroja, naprave

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

so-mentor: doc.dr. Peter Krajnik

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè

doc.dr. Peter Krajnik

prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - DEJAN POLJANEC

13.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V petek, 13. 9. 2013 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Dejan Poljanec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Tribološko preizkuševališèe za aksialne drsne obroèe

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin in

prof.dr. Iztok Golobiè  

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - GREGOR TAVČAR

13.09.2013


V petek, 13. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.fiz.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Validacija modela gorivne celice s celovitim popisom prenosa snovi

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik  

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - GORAN MIJUŠKOVIĆ

12.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 13. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Goran Mijuškoviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Mikrofrezanje grafitnih elektrod v orodjarstvu

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

somentor:  doc.dr. Peter Krajnik 

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè,

doc.dr. Peter Krajnik-odsoten (nadomešèa: prof.dr. Mirko Sokoviæ)

prof.dr. Janez Grum

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev dr. teme - ALEXANER KUZNETSOV (v angleščini)

10.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 10. 9. 2013 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEXANDER KUZNETSOV

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija in krmiljenje procesa tvorjenja kapljic iz kovinske žice s kolobarjastim laserskim žarkom

 

 

Mentor:       prof. dr. Edvard Govekar

 

 

Komisija:

 

·       prof. dr. Edvard Govekar

·       prof. dr. Janez Diaci

·       izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·       doc. dr. Primož Podržaj

·       prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - PETER ŠTEBLAJ

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Šteblaj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

 

mentor:     doc.dr. Jurij Prezelj

somentor:  prof.dr.Mirko Èudina

 

 

komisija:  

doc.dr. Jurij Prezelj

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Janez Diaci

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - PRIMOŽ LIPAR

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 15.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Lipar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Identifikacija zvoènega vira z vizualizacijo na osnovi primerjave znaèilnih zvoènih koeficientov

 

 

mentor:     doc.dr. Jurij Prezelj

somentor:  prof.dr.Mirko Èudina

 

 

komisija:  

doc.dr. Jurij Prezelj

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Janez Diaci

  

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

 

 

Zagovor seminarja - ALEN OSELI

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Alen Oseli, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Prostorninsko obnašanje èasovno odvisnih materialov pri dinamiènem

(harmoniènem) vzbujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:   prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - JURE KOBAL

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Jure Kobal, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Balistiène lastnosti nanoporoznih materialov

 

 

mentor:     prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:   prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev doktorske teme - MITJA HRAST

12.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 12.07.2011 ob 11:00 uri bo

 

 

MITJA HRAST

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Modeliranje gradnje virtualne tovarne

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek

 

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Marko Starbek

-        izr. prof. dr. Janez Kušar

-        prof. dr. Andrej Polajnar

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.