Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ALEN OSELI

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Alen Oseli, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Prostorninsko obnašanje èasovno odvisnih materialov pri dinamiènem

(harmoniènem) vzbujanju

 

 

mentor:     prof.dr. Igor Emri

 

 

 

komisija:   prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni!