Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - PETER ŠTEBLAJ

09.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 9. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Peter Šteblaj, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aktivno krmiljenje reaktivnih glušnikov

 

 

mentor:     doc.dr. Jurij Prezelj

somentor:  prof.dr.Mirko Èudina

 

 

komisija:  

doc.dr. Jurij Prezelj

prof.dr. Mirko Èudina

prof.dr. Janez Diaci

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!