Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - GORAN MIJUŠKOVIĆ

12.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 13. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Goran Mijuškoviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Mikrofrezanje grafitnih elektrod v orodjarstvu

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Kopaè

somentor:  doc.dr. Peter Krajnik 

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Kopaè,

doc.dr. Peter Krajnik-odsoten (nadomešèa: prof.dr. Mirko Sokoviæ)

prof.dr. Janez Grum

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3-B.

 

 

Vabljeni!