Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - GREGOR TAVČAR

13.09.2013


V petek, 13. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.fiz.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Validacija modela gorivne celice s celovitim popisom prenosa snovi

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  izr.prof.dr. Viktor Hacker (TU, Graz)

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik  

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!