Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TILEN THALER

25.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 25. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tilen Thaler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija drdranja pri procesu odrezavanja na dvostebrni horizontalni traèni žagi

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

somentor:  prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Janez Kopaè in

doc.dr. Primož Potoènik

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - UROŠ PROSO

24.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 24. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Proso, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled optimizacijskih metod v strukturni dinamiki

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - MATIJA BRUMAT

24.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 24. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Matija Brumat, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Direktne metode identifikacije dušenja

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - GORAZD KRESE

23.09.2013


V ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Gorazd Krese, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Neparametrièno  modeliranje meteorološke pogojene rabe energije stavb

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor: doc.dr. Matjaž Prek

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Matjaž Prek,

prof.dr. Edvard Govekar in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - MATEJ BIČEK

23.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Bièek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba obèutljivostne analize pri snovanju kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     doc.dr. Samo Zupan

 

 

komisija:  

doc.dr. Samo Zupan,

doc.dr. Joško Valentinèiè,

prof.dr. Ivan Prebil (nadomešèa: izr.prof.dr. Robert Kunc)

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - TOMAŽ ŠUKLJE

20.09.2013


V petek, 20. 9. 2013 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Tomaž Šuklje, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Raziskava toplotnega odziva ozelenjenih fasad v naravnem okolju

 

 

mentor:     prof.dr. Sašo Medved

somentor:  doc.dr. Ciril Arkar

 

 

komisija:  

prof.dr. Sašo Medved

doc.dr. Ciril Arkar

prof.dr. Alojz Poredoš

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v predavalnici DS/P-1.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - ENEJA OSTERMAN

20.09.2013


V petek, 20. 9.  2013 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Eneja Osterman, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalne in numeriène raziskave latentnega hranilnika toplote

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor:  doc.dr. Uroš Stritih

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala,

doc.dr. Uroš Stritih in

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - ANDREJ SKUMAVC

19.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V èetrtek, 19. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Skumavc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba novih dodajnih materialov za popravilo orodij za tlaèno litje z varjenjem

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Tušek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Tušek

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Karl Kuzman

doc.dr. Damjan Klobèar

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - KLEMEN POVŠIČ

16.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Povšiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza deformacij prsnega koša med dihanjem na osnovi laserskih 3D meritev

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

somentor:  prof.dr. Janez Možina

 

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matjaž Fležar (nadomešèa:   doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika))

 

  

Zagovor bo potekal v uèilnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor seminarja - URBAN PAVLOVČIČ

16.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Pavlovèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izraèun obsega, površine in prostornine kožnih razjed na osnovi optiènih 3D meritev

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika)

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

Predstavitev doktorske teme - STANISLAV GORENC

12.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 12.07.2011 ob 10:00 uri bo

 

 

STANISLAV GORENC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razmešèanje opreme pri vitki proizvodnji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek

 

 

 

Komisija:

 

-        prof. dr. Marko Starbek

-        izr. prof. dr. Janez Kušar

-        prof. dr. Andrej Polajnar

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.