Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - URBAN PAVLOVČIČ

16.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Pavlovèiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Izraèun obsega, površine in prostornine kožnih razjed na osnovi optiènih 3D meritev

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

somentor:  doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika)

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!