Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - KLEMEN POVŠIČ

16.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 16. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Povšiè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Analiza deformacij prsnega koša med dihanjem na osnovi laserskih 3D meritev

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

somentor:  prof.dr. Janez Možina

 

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Janez Diaci,

doc.dr. Matjaž Fležar (nadomešèa:   doc.dr. Nada Kecelj Leskovec (UKC Ljubljana, Dermatovenerološka klinika))

 

  

Zagovor bo potekal v uèilnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!