Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MATEJ BIČEK

23.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 23. 9. 2013 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Bièek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba obèutljivostne analize pri snovanju kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     doc.dr. Samo Zupan

 

 

komisija:  

doc.dr. Samo Zupan,

doc.dr. Joško Valentinèiè,

prof.dr. Ivan Prebil (nadomešèa: izr.prof.dr. Robert Kunc)

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!