Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ANDREJ SKUMAVC

19.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V èetrtek, 19. 9. 2013 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Skumavc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba novih dodajnih materialov za popravilo orodij za tlaèno litje z varjenjem

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Tušek

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Tušek

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Karl Kuzman

doc.dr. Damjan Klobèar

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

 

Vabljeni!