Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TILEN THALER

25.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V sredo, 25. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Tilen Thaler, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Karakterizacija drdranja pri procesu odrezavanja na dvostebrni horizontalni traèni žagi

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

somentor:  prof.dr. Janez Kopaè

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Janez Kopaè in

doc.dr. Primož Potoènik

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!