Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - BLAŽ ŠTEFE

06.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 6. 11. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

BLAŽ ŠTEFE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèevanje zanesljivosti sinhronskega motorja s trajnimi magneti v odvisnosti od postopka navijanja

 

  

Mentor:       doc. dr. Marjan Jenko            

Somentor:   prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

  

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Marjan Jenko

-      prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

-      prof. dr. Janez Diaci

-      prof. dr. Marko Starbek

 

  

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 Vabljeni!

Zagovor seminarja - GREGOR JUS

23.10.2013


V sredo, 23. 10. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Gregor Jus, univ.dipl.ekon.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Skupna uèinkovitost opreme in hitra menjava orodij

 

 

mentor:     prof.dr. Marko Starbek

 

 

komisija:   prof.dr. Marko Starbek,

prof.dr. Mirko Sokoviæ in

izr.prof.dr. Janez Kušar

 

 

Zagovor bo v predavalnici DS-N1.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

 

 

NOVO - Zagovor seminarja - IGOR PETROVIĆ

23.10.2013


V sredo, 23. 10. 2013 ob 12.45 uri bo kandidat

 

 

Igor Petroviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aerodinamske karakteristike membranskega aeroprofila

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

prof.dr. Iztok Žun

prof.dr. Matjaž Èetina (UL, FGG)

  

Zagovor bo v predavalnici I/7.

 

 

Vabljeni!

Vabilo na skupni sestanek - vpisani v 1. letnik 2013/14 + mentorji

22.10.2013


VABILO

 

na skupni sestanek z mentorji in vpisanimi kandidati v 1. letnik doktorskega študijskega programa – III. stopnje, ki bo 

 

v torek, 22. oktobra 2013 ob 16.00 uri v predavalnici II/4

 

Vljudno prosimo, da se sestanka udeležite.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Prof.dr. Mitjan Kalin,

prodekan za pedagoško dejavnost

II. in III. stopnje

 

Spoznavno srečanje doktorskih študentov

16.10.2013


Spoznavno sreèanje doktorskih študentov

 

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) vabi vse doktorske študente na družabno sreèanje, ki bo v èetrtek, 24. 10. 2013, ob 19. uriv bowling centru Gladiator (zabavišèni center Arena - BTC).

Prijave zbiramo preko spletnega obrazca na spletni strani DMRS: http://www.dmrs.si/spoznavno-srecanje-doktorskih-studentov-2013/

Prijave zbiramo do srede, 23. 10. 2013, oz. do zapolnitve prostih mest.

 

Vljudno vabljeni!

Zagovor seminarja - MARKO LANGERHOLC

01.10.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 1. 10. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

mag. Marijo Telenta

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Flow over Wind Barrier: Experimental and numerical investigation)

(SLO: Pretok preko vetrovne zašèite: Eksperimentalna in numerièna raziskava)

 

 

mentor:     prof.dr. Jožef Duhovnik

somentor:  prof.dr. Ivan Prebil

 

 

komisija:  

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Ivan Prebil,

prof.dr. Boris Štok,

prof.dr. Iztok Žun

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - MARKO POGAČAR

27.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 27. 9. 2013 ob 11.15 uri bo kandidat

 

 

Marko Pogaèar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj krmiljenja laserskega mikroobdelovalnega procesa

 

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

 

 

komisija:  

doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Slavko Amon (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - URBAN POTOČNIK

26.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 26. 9. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Potoènik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba metod in orodij za naèrtovanje proizvodnih procesov naprednih mehatronskih sklopov

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavèar

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Jože Tavèar,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Marko Starbek

       

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

 

Zagovor seminarja - ALEXANDER KUZNETSOV

26.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 26. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Alexander Kuznetsov, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Experimental Optimization of Annular Laser Drop on Demand Generation

(SLO: Eksperimetalna optimizacija nadzorovanega tvorjenja kapljice s kolobarjastim laserskim žarkom)

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar

prof.dr. Janez Diaci

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Primož Podržaj

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - EMINA KARIŠIK

25.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 25. 9. 2013 ob 8.15 uri bo kandidatka

 

 

Emina Karišik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Naèrt eksperimentalnega raziskovanja za optimizacijo procesa biološke predobdelave impregniranega odpadnega lesa kot goriva

 

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor:  prof.dr. Franc Pohleven (UL, BF)

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Miha Humar (UL, BF)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

Zagovor II. seminarja (star program) - Erik Potočar

08.07.2011


O B V E S T I L O

 

  

 

V petek, 8. julija 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Erik Potoèar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

Vpliv plazme na tok ob profilirani lopatici

 

 

mentor: prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:   prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.