Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ALEXANDER KUZNETSOV

26.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 26. 9. 2013 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Alexander Kuznetsov, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Experimental Optimization of Annular Laser Drop on Demand Generation

(SLO: Eksperimetalna optimizacija nadzorovanega tvorjenja kapljice s kolobarjastim laserskim žarkom)

 

 

mentor:     prof.dr. Edvard Govekar

 

 

komisija:  

prof.dr. Edvard Govekar

prof.dr. Janez Diaci

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Primož Podržaj

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!