Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - EMINA KARIŠIK

25.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 25. 9. 2013 ob 8.15 uri bo kandidatka

 

 

Emina Karišik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Naèrt eksperimentalnega raziskovanja za optimizacijo procesa biološke predobdelave impregniranega odpadnega lesa kot goriva

 

 

 

mentor:     prof.dr. Vincenc Butala

somentor:  prof.dr. Franc Pohleven (UL, BF)

 

 

komisija:  

prof.dr. Vincenc Butala

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Miha Humar (UL, BF)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!