Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - URBAN POTOČNIK

26.09.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V èetrtek, 26. 9. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Urban Potoènik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Uporaba metod in orodij za naèrtovanje proizvodnih procesov naprednih mehatronskih sklopov

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jože Tavèar

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Jože Tavèar,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Marko Starbek

       

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-B.

 

 

Vabljeni!