Arhiv obvestil za študente III. stopnje

NOVO - Zagovor seminarja - IGOR PETROVIĆ

23.10.2013


V sredo, 23. 10. 2013 ob 12.45 uri bo kandidat

 

 

Igor Petroviæ, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Aerodinamske karakteristike membranskega aeroprofila

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

prof.dr. Iztok Žun

prof.dr. Matjaž Èetina (UL, FGG)

  

Zagovor bo v predavalnici I/7.

 

 

Vabljeni!