Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - BLAŽ ŠTEFE

06.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 6. 11. 2013 ob 12.00 uri bo

 

 

BLAŽ ŠTEFE

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doloèevanje zanesljivosti sinhronskega motorja s trajnimi magneti v odvisnosti od postopka navijanja

 

  

Mentor:       doc. dr. Marjan Jenko            

Somentor:   prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

  

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Marjan Jenko

-      prof. dr. Drago Dolinar (UM, FERI)

-      prof. dr. Janez Diaci

-      prof. dr. Marko Starbek

 

  

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 Vabljeni!