Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - IGOR LEKŠE

18.12.2013


O B V E S T I L O

V sredo, 18. 12. 2013 ob 11.00 uri bo kandidat

Igor Lekše, univ.dipl.inž.

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

Elastièni povratek pri preoblikovanju tankostenskih cevi

mentor:     prof.dr. Karl Kuzman

komisija:  

prof.dr. Karl Kuzman

prof.dr. Alojzij Sluga

Zagovor bo v predavalnici DS-N1.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - PLAZNIK UROŠ

27.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 27. 11. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Plaznik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zasnova numeriène in eksperimentalne analize aktivnega elektrokaloriènega regeneratorja toplote

 

 

mentor:             izr.prof.dr. Andrej Kitanovski

somentorja:       prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski,

prof.dr. Alojz Poredoš,

prof.dr. Zdravko Kutnjak (IJS)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici I/1.

 

 

Vabljeni! 

Zagovor seminarja - ANDREJ FARAZIN

22.11.2013


O B V E S T I L O

 

  

 

V petek, 22. 11. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Farazin, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Naèini zagotavljanja hladu za daljinsko hlajenje

 

 

mentor:     prof.dr.Alojz Poredoš

 

 

komisija:  

prof.dr. Alojz Poredoš

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski

  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Predstavitev dr. teme na III. stopnji - IVAN DEMŠAR

18.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 18. 11. 2013 ob 11.00 uri bo

 

 

IVAN DEMŠAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Proteza za dvosledno alpsko smuèanje pri nadkolenski amputaciji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik                  

Somentor:   izr. prof. dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

Komisija:

 

  • prof. dr. Jožef Duhovnik
  • izr. prof. dr. Matej Supej (UL, FŠ)
  • prof. dr. Ivan Prebil
  • prof.dr. Milan Žvan (UL, FŠ) – nadomešèa prof.dr. Marko Nagode

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

 

 Vabljeni!

Zagovor seminarja - TITINA BANJAC

15.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 15. 11. 2013 ob 8.00 uri bo kandidatka

 

 

Titina Banjac, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Uporaba modela termoregulacije motorja z notranjim zgorevanjem v sistemskem simulacijskem modelu vozila

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  prof.dr. Ferdinand Trenc

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Ferdinand Trenc in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

Zagovor seminarja - TITINA BANJAC

24.10.2013


V èetrtek, 24. 10. 2013 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Titina Banjac, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Zasnova hladilnega sistema za sistemske simulacije vozil

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  prof.dr. Ferdinand Trenc

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Ferdinand Trenc in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - GABRIJEL PERŠIN

04.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 V ponedeljek, 4. julija 2011 ob 10.30 uri bo kandidat

 

 

Gabrijel Peršin, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeli zlivanja informacij veè senzorjev

 

 

Mentor:     prof.dr. Jožef Vižintin

So-mentor: prof.dr. Ðani Jurièiæ

 

 

Komisija:  

 

-        prof.dr. Jožef Vižintin,

-        prof.dr. Ðani Jurièiæ in

-        izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3-A.