Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TITINA BANJAC

24.10.2013


V èetrtek, 24. 10. 2013 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Titina Banjac, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Zasnova hladilnega sistema za sistemske simulacije vozil

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  prof.dr. Ferdinand Trenc

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Ferdinand Trenc in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

 

Vabljeni!