Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme na III. stopnji - IVAN DEMŠAR

18.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 18. 11. 2013 ob 11.00 uri bo

 

 

IVAN DEMŠAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Proteza za dvosledno alpsko smuèanje pri nadkolenski amputaciji

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik                  

Somentor:   izr. prof. dr. Matej Supej (UL, FŠ)

 

 

 

Komisija:

 

  • prof. dr. Jožef Duhovnik
  • izr. prof. dr. Matej Supej (UL, FŠ)
  • prof. dr. Ivan Prebil
  • prof.dr. Milan Žvan (UL, FŠ) – nadomešèa prof.dr. Marko Nagode

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici III/3A.

 

 

 

 Vabljeni!