Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TITINA BANJAC

15.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 15. 11. 2013 ob 8.00 uri bo kandidatka

 

 

Titina Banjac, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Uporaba modela termoregulacije motorja z notranjim zgorevanjem v sistemskem simulacijskem modelu vozila

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

somentor:  prof.dr. Ferdinand Trenc

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Ferdinand Trenc in

prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!