Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ANDREJ FARAZIN

22.11.2013


O B V E S T I L O

 

  

 

V petek, 22. 11. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Andrej Farazin, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Naèini zagotavljanja hladu za daljinsko hlajenje

 

 

mentor:     prof.dr.Alojz Poredoš

 

 

komisija:  

prof.dr. Alojz Poredoš

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski

  

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!