Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - PLAZNIK UROŠ

27.11.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 27. 11. 2013 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Uroš Plaznik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zasnova numeriène in eksperimentalne analize aktivnega elektrokaloriènega regeneratorja toplote

 

 

mentor:             izr.prof.dr. Andrej Kitanovski

somentorja:       prof.dr. Alojz Poredoš

 

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski,

prof.dr. Alojz Poredoš,

prof.dr. Zdravko Kutnjak (IJS)

 

 

 

Zagovor bo v predavalnici I/1.

 

 

Vabljeni!