Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - ŽIGA GOSAR

25.02.2014


  

V torek, 25. 2. 2014 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Žiga Gosar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Preskok sistema plitke dvoslojne dvakrat povezane lupine

 

 

mentor: prof.dr. Franc Kosel    

 

 

komisija:

prof.dr. Franc Kosel,

izr.prof.dr. Jože Petrišiè,

prof.dr. Boris Štok

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni.

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MAŠA ZALAZNIK

13.02.2014


O B V E S T I L O

V èetrtek, 13. 2. 2014 ob 12.30 uri bo kandidatka

Maša Zalaznik, univ.dipl.inž.

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Vpliv temperature sintranja in koncentracije delcev molibdenovega disulfida na tribološke lastnosti poli-eter-eter-ketona

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Jožef Vižintin in

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ IJS)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KLEMEN RUPNIK

12.02.2014


V sredo, 12. 2. 2014 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Klemen Rupnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merilna metoda za identifikacijo vrste plina v potopnih termiènih merilnikih masnega toka

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

somentor: doc.dr. Jože Kutin

 

 

komisija:

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

doc.dr. Jože Kutin

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

RAČUNI

31.01.2014


Obvešèamo vas, da bomo od 24. 1. 2014 vse raèune pošiljali po e-pošti . Raèun lahko poravnate prek spletne banke.

POMEMBNO: Èe boste raèun poravnali na pošti ali banki, morate podatke z raèuna prepisati na predpisan obrazec UPN, ki ga dobite na pošti ali banki.

Prosimo vas, da v VIS-u preverite ustreznost svojega e-naslova.

Študentski referat

 

 

 


Priloge:
obrazec UPN

SLOVENE LANGUAGE COURSES

22.01.2014


see attachment!

 

Priloge:
SLOVENE LANGUAGE COURSES

nazaj na seznam

LEKTORAT SLOVENŠČINE ZA TUJE ŠTUDENTE

22.01.2014


Glej prilogo!

 

Priloge:
Plakat

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - LIDIJA RIHAR

20.01.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 29. 1. 2014 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Lidija Rihar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Soèasno osvajanje izdelka

 

 

mentorja:     prof.dr. Marko Starbek

somentorja:    izr.prof.dr. Janez Kušar

 

 

komisija:  

prof.dr. Marko Starbek,

izr.prof.dr. Janez Kušar,

prof.dr. Mirko Sokoviæ

 

  

Zagovor bo v predavalnici II/3-B.

 

 

Vabljeni!

 

 

 

nazaj na seznam

Razpis za delovno mesto

15.01.2014


ZAPOSLIMO DOKTORSKEGA ŠTUDENTA NA DELOVNEM MESTU RAZISKOVALEC/PROGRAMER

 

 

Zaposlimo doktorskega študenta/ko Fakultete za strojništvo za delo na raziskovalnem projektu, vsaj za obdobje 1,5 let, z možnostjo podaljšanja. Kandidat/ka bo sodeloval/a pri razvoju in uporabi programskih orodij za numeriène analize gradbenih objektov (C/C++,  Mathematica, Matlab, komercialna orodja), razvoju grafiènih vmesnikov in pri izvajanju tekoèih projektov.

 

Program dela bomo prilagodili glede na temo doktorskega študija v dogovoru z mentorjem.

 

Pri projektu sodelujemo s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Oddelkom za gradbeništvo in okoljsko inženirstvo Univerze v Kaliforniji, Davis, in Oddelkom za gradbeništvo in okoljsko inženirstvo na Imperial Collegu v Londonu.

 

Delo bo potekalo v dinamiènem okolju skupine IRGO s 50-letno tradicijo. Ukvarjamo se z aplikativnimi in raziskovalnimi projekti na podroèju gradbeništva in geotehnike, rudarstva in okoljevarstva, inženirske geologije in hidrogeologije, ter izvajamo laboratorijske in terenske meritve (www.irgo.si).

 

Kandidat/ka mora ustrezati naslednjim zahtevam zaradi financiranja projekta:

-Je vpisan/a na doktorski študij.

-Še nikoli ni imel/a statusa mladega raziskovalca po programih ARRS ali TIA/SPIRIT.

-Kandidat/ka je bil/a lahko pri vpisu v 1. letnik doktorskega študija star/a najveè 35 let.

 

Zainteresirani naj èim prej pošljejo prijavo, CV in kontaktne podatke na gregor.vilhar@irgo.si, oziroma naj za dodatne informacije poklièejo na tel. št. 01 5603623 (Gregor Vilhar), ali v primeru nedosegljivosti na tel. št. 01 5603613 (kadrovska služba).

 

Prijave bomo zbirali do 28. februarja 2014, oziroma do izbora ustreznega kandidata. Razgovore bomo opravljali takoj po prispeli prijavi. Ustreznega kandidata/ko bomo zaradi kolièine dela na projektu zaposlili v èim krajšem èasu.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

dr. Gregor Vilhar, univ.dipl.inž.grad.

 

IRGO Consulting d.o.o.

Slovenèeva 93

1000 Ljubljana

nazaj na seznam

Predavanja Teorija viskoelastičnosti

10.01.2014


OBVESTILO PODIPLOMSKIM ŠTUDENTOM

 

Vse podiplomske študente, ki bi želeli v študijskem letu 2013/2014 obiskovati predmet TEORIJA VISKOELASTIÈNOSTI pri prof. dr. Igorju Emriju, obvešèamo, da bodo predavanja pri predmetu potekala v poletnem semestru vsak torek od 15.00-18.00 ure v uèilnici na Inštitutu za sonaravne inovativne tehnologije (3. nadstropje), Pot za Brdom 104, Ljubljana. Izstopna postaja za mestni avtobus štev. 14, 14B je Preval.

 

Prvo predavanje bo potekalo v torek, 18. 2. 2014.

 

Predavanja potekajo v angleškem jeziku.

 

Prosimo za prijavo na: marko.bek@)fs.uni-lj.si 

 

Vljudno vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ FINC

24.12.2013


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 24. 12. 2013 ob 8.30 uri bo kandidat

 

Matej Finc, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Neporušne preiskave nerazstavljive kovalne zveze kontaktov in vodnikov

 

 

mentor: prof.dr. Janez Grum

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Janez Grum

prof.dr. Alojzij Sluga

  

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja na III. stopnji - BORIS KRŽAN

06.07.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

V sredo, 6. 7. 2011 ob 8.00 uri bo kandidat

 

 

Boris Kržan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Interakcije med mazivom in prevleko WC/C

 

 

Mentor: prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

Komisija:  

 

- prof.dr. Jožef Vižintin

- izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

- izr.prof.dr. Bojan Podgornik

 

 

Zagovor bo potekal v uèilnici II/3-A.