Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Razpis za delovno mesto

15.01.2014


ZAPOSLIMO DOKTORSKEGA ŠTUDENTA NA DELOVNEM MESTU RAZISKOVALEC/PROGRAMER

 

 

Zaposlimo doktorskega študenta/ko Fakultete za strojništvo za delo na raziskovalnem projektu, vsaj za obdobje 1,5 let, z možnostjo podaljšanja. Kandidat/ka bo sodeloval/a pri razvoju in uporabi programskih orodij za numeriène analize gradbenih objektov (C/C++,  Mathematica, Matlab, komercialna orodja), razvoju grafiènih vmesnikov in pri izvajanju tekoèih projektov.

 

Program dela bomo prilagodili glede na temo doktorskega študija v dogovoru z mentorjem.

 

Pri projektu sodelujemo s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani, Oddelkom za gradbeništvo in okoljsko inženirstvo Univerze v Kaliforniji, Davis, in Oddelkom za gradbeništvo in okoljsko inženirstvo na Imperial Collegu v Londonu.

 

Delo bo potekalo v dinamiènem okolju skupine IRGO s 50-letno tradicijo. Ukvarjamo se z aplikativnimi in raziskovalnimi projekti na podroèju gradbeništva in geotehnike, rudarstva in okoljevarstva, inženirske geologije in hidrogeologije, ter izvajamo laboratorijske in terenske meritve (www.irgo.si).

 

Kandidat/ka mora ustrezati naslednjim zahtevam zaradi financiranja projekta:

-Je vpisan/a na doktorski študij.

-Še nikoli ni imel/a statusa mladega raziskovalca po programih ARRS ali TIA/SPIRIT.

-Kandidat/ka je bil/a lahko pri vpisu v 1. letnik doktorskega študija star/a najveè 35 let.

 

Zainteresirani naj èim prej pošljejo prijavo, CV in kontaktne podatke na gregor.vilhar@irgo.si, oziroma naj za dodatne informacije poklièejo na tel. št. 01 5603623 (Gregor Vilhar), ali v primeru nedosegljivosti na tel. št. 01 5603613 (kadrovska služba).

 

Prijave bomo zbirali do 28. februarja 2014, oziroma do izbora ustreznega kandidata. Razgovore bomo opravljali takoj po prispeli prijavi. Ustreznega kandidata/ko bomo zaradi kolièine dela na projektu zaposlili v èim krajšem èasu.

 

 

 

Lep pozdrav,

 

dr. Gregor Vilhar, univ.dipl.inž.grad.

 

IRGO Consulting d.o.o.

Slovenèeva 93

1000 Ljubljana

nazaj na seznam