Arhiv obvestil za študente III. stopnje

RAČUNI

31.01.2014


Obvešèamo vas, da bomo od 24. 1. 2014 vse raèune pošiljali po e-pošti . Raèun lahko poravnate prek spletne banke.

POMEMBNO: Èe boste raèun poravnali na pošti ali banki, morate podatke z raèuna prepisati na predpisan obrazec UPN, ki ga dobite na pošti ali banki.

Prosimo vas, da v VIS-u preverite ustreznost svojega e-naslova.

Študentski referat

 

 

 


Priloge:
obrazec UPN