Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - BENJAMIN BIZJAN

10.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 10. 6. 2014 ob 11.30 uri bo kandidat

 

Benjamin Bizjan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvlaknjenje mineralne volne na vrteèih kolesih centrifuge

 

 

mentor:         prof.dr. Branko Širok

somentor:     doc.dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)                              

 

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Branko Širok

doc.dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja na mag. študiju (po starem programu) - MARKO ŽILNIK

15.05.2014


O B V E S T I L O

 

 

V èetrtek, 15. 5. 2014 ob 12.30 uri bo kandidat

 

 

Marko Žilnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Hrup malih gospodinjskih aparatov

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:  

prof. dr. Miha Boltežar

prof. dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - GAŠPER ŠKULJ

22.04.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 22. 4. 2014 ob 10.00 uri bo

 

 

GAŠPER ŠKULJ

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Virtualizacija objektov za dinamièno strukturiranje proizvodnje

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Alojzij Sluga

 

 

 

 

Komisija:

 

·           prof. dr. Alojzij Sluga

·           prof. dr. Peter Butala

·           prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

 

 

 

 

nazaj na seznam

EURAXESS – Raziskovalci v gibanju »Road Show« prihaja v Ljubljana

04.04.2014


EURAXESS – Raziskovalci v gibanju »Road Show« prihaja v Ljubljano

Magistrske študente, doktorske kandidate, mlade raziskovalce in postdoktorske raziskovalce lepo vabimo, da se nam v petek, 4. aprila 2014 pridružijo na Kongresnem trgu v Ljubljani, ko bomo gostili EURAXESS – Raziskovalci v gibanju »Road Show«.

Turneja EURAXESS avtobusa, ki je del evropskega programa za znanost in inovacije Obzorje 2020,  in spremljajoèe aktivnosti, so v prvi vrsti namenjene promociji iniciative EURAXESS med zgoraj omenjenimi skupinami ter tudi vsem tistim, ki skrbijo za zaposlovanje in karierno svetovanje mladih, ki so si ali še bodo kot svojo življenjsko pot izbrali pot raziskovalca.

Dogodek je pripravila Evropska komisija v okviru Generalnega direktorata za razvoj in inovacije v sodelovanju s CMEPIUS-om kot krovno organizacijo in z nacionalnimi EURAXESS kontaktnimi toèkami: Univerzo v Ljubljani, Univerzo v Mariboru, Univerzo na Primorskem/Università del Litorale, Univerzo v Novi Gorici, Evro-sredozemsko univerzo, CTT – Centrom za prenos tehnologij in inovacij pri Inštitutu Jožef Štefan in Mednarodno fakulteto za družbene in poslovne študije kot kontaktne toèke.

EURAXESS Road Show se bo ustavil v 22 evropskih državah v 29 razliènih univerzitetnih mestih. Vabimo vas, da v živo spremljate dvomeseèno popotovanje avtobusa na https://www.facebook.com/EURAXESS.OnTour.

Veseli bomo vašega obiska avtobusa in 2 šotorov pred stavbo Slovenske filharmonije, poleg tega pa vas vabimo, da se udeležite ostalih dogodkov na bližnjih lokacijah, med drugim delavnice Marie Sk³odowska-Curie, Kako pripraviti kakovostno prijavo (nasveti in namigi), delavnice Elevator Pitch, predstavitve pobude komisije Voice of Researchers (http://voice.euraxess.org/),  Kaj je in kaj mi nudi ter ostalih zanimivih predstavitev, ki jih najdete v programu dogodka.

Veè podrobnosti o postanku v Sloveniji in posameznih delavnicah in vsebinah ter registraciji je na voljo  na slovenskem portalu EURAXESS www.euraxess.si<http://www.euraxess.si>.
Kaj je EURAXESS in kaj mi kot raziskovalcu nudi na www.euraxess.si<http://www.euraxess.si> in www.euraxess.eu<http://www.euraxess.eu>.


Vabljeni!

________________________________

 

 

Rebeka Lesjak

Samostojna strokovna delavka

Služba za evropske projekte, Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

T: +386 1 2418 532

URL: www.uni-lj.si

E: rebeka.lesjakj@uni-lj.si

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ SITAR

18.03.2014


 

V torek, 18. 3. 2014 ob 13.00 uri bo kandidat

 

 

Matej Sitar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev geometrijskega in mehanskega stanja po obremenitveno razbremenitvenem procesu krivljenja enoosnih funkcionalno grajenih nosilcev

 

 

mentor:     prof.dr. Franc Kosel

 

 

komisija:  

prof.dr. Franc Kosel

izr.prof.dr. Jože Petrišiè

izr.prof.dr. Janez Kramar

prof.dr. Boris Štok

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - BENJAMIN BIZJAN

13.03.2014


V èetrtek, 13. 3. 2014 ob 12.00 uri bo

 

 

BENJAMIN BIZJAN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvlaknjenje mineralne volne na vrteèih kolesih centrifuge

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Branko Širok             

Somentor:   doc. dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Branko Širok

·      doc. dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)

·      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

·      izr. prof. dr. Marko Hoèevar

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Anketa

04.03.2014


Spoštovani,

 

sem slovenska študentka doktorskega programa Bibliotekarstva in Informacijske znanosti na North-Eastern Hill University v Shillongu (Indija). Delam raziskovalno nalogo na temo “Online Privacy as a Boundary Control Process of Students: A comparative study of Nagaland University in India and University of Ljubljana in Slovenia” in pri tem bi potrebovala Vašo pomoè. 

 

Vprašalnik naj bi izpolnili magistrski in doktorski študentje Univerze v Ljubljani.

 

Vprašalnik je v anglešèini dostopen na linku: https://docs.google.com/forms/d/1FRhfox32BLHTQ-lMErdNL_4kVXvYMs516uixT4RE-Vc/viewform

 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej zahvaljujem. 

Lep pozdrav iz Indije, 

Ivana Komel

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - KOSTA SIMONOVIĆ (v angleškem jeziku) - PRESTAVLJENO na 28.2.2014

25.02.2014


 

OPOMBA:  Zagovor prestavljen na petek, 28.2.2014 ob 13.30 v pred. IV/3-A.

 

 

V torek, 25. 2. 2014 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Kosta Simonoviæ,

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

On the Origins of Friction

 

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   prof.dr. Mitjan Kalin,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici IV/3-B.

 

 

 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BRANKO TOLAR

25.02.2014


 

V torek, 25. 2. 2014 ob 10.30 uri bo kandidat

 

 

mag. Branko Tolar

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Strukturni deli iz livnih aluminijevih in magnezijevih zlitin v avtomobilski industriji

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

somentor:  doc.dr. Nikolaj Mole 

 

 

 

komisija:   

prof.dr. Boris Štok,

doc.dr. Nikolaj Mole in

prof.dr. Janez Grum

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Workshop “Marie Skłodowska Curie Individual Fellowships in Horizon 2020: how to write a successful proposal”

21.02.2014


Workshop “Marie Sk³odowska Curie Individual Fellowships in Horizon 2020: how to write a successful proposal”

Priloge:
Program

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja na III. stopnji - ALJAŽ POGAČNIK

08.07.2011


V petek, 8. 7. 2011 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Aljaž Pogaènik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèitev parametrov površine za Greenwood-Williamsonov kontaktni model

 

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

Komisija:  

 

- prof.dr. Mitjan Kalin

- prof.dr. Jožef Vižintin

- izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.