Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - BENJAMIN BIZJAN

10.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

V torek, 10. 6. 2014 ob 11.30 uri bo kandidat

 

Benjamin Bizjan, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvlaknjenje mineralne volne na vrteèih kolesih centrifuge

 

 

mentor:         prof.dr. Branko Širok

somentor:     doc.dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)                              

 

 

 

 

komisija:  

prof.dr. Branko Širok

doc.dr. Alen Orbaniæ (UL, FMF)

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!