Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - UROŠ PLAZNIK

18.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 18. 7. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

UROŠ PLAZNIK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Parametrièna analiza delovanja aktivnega elektrokaloriènega regeneratorja

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

Somentor:   prof. dr. Alojz Poredoš

 

 

 

 

Komisija:

 

-      izr. prof. dr. Andrej Kitanovski

-      prof. dr. Alojz Poredoš

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      prof. dr. Zdravko Kutnjak (MPŠ IJS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ALEN OSELI

17.07.2014


O B V E S T I L O

 

  

V èetrtek, 17. 7. 2014 ob 16.00 uri bo

 

 

ALEN OSELI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv tlaka na volumetrièno vedenje polimernih materialov

 

  

Mentor:       prof. dr. Igor Emri

 

  

Komisija:

 

-      prof. dr. Igor Emri

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      prof. dr. Arkady S. Voloshin (Lehigh University, Bethlehem, USA)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - BLAŽ STARC

02.07.2014


V sredo, 2. 7. 2014 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Starc

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Dinamika podstruktur

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

                                 

 

 

komisija:  

prof.dr. Miha Boltežar,

izr.prof.dr. Janko Slaviè,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ŠPELA BOLKA

02.07.2014


V sredo, 2. 7. 2014 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Špela Bolka,

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksperimentalna identifikacija poškodovanosti materiala pri prebijanju ploèevine

 

 

Mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

Somentor: izr.prof . dr. Janko Slaviè

 

 

Komisija:  

prof. dr. Miha Boltežar

prof. dr. Boris Štok

izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3-A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - TINE CENCIČ

26.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

V èetrtek, 26. 6. 2014 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Tine Cenciè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Diagnostika kavitacije v èrpalni hidroelektrarni

 

 

mentor      izr.prof.dr. Marko Hoèevar

somentor: prof.dr. Branko Širok

                                 

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Marko Hoèevar

prof.dr. Branko Širok

prof.dr. Iztok Žun

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja - JERNEJ PRISTAVEC (op.: spremenjena ura)

20.06.2014


O B V E S T I L O

V petek, 20. 6. 2014 ob 10.30 uri bo kandidat

Jernej Pristavec, univ.dipl.inž.

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Kalibracija merilnih mest na repnem konusu letala Virus SW z uporabo generalizirane metode Skopinski

mentor:     izr.prof.dr. Jernej Klemenc

somentor   prof.dr. Igor Emri

                                 

komisija:  

izr.prof.dr. Jernej Klemenc

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Matija Fajdiga (nadomešèa prof.dr. Mitjan Kalin, prodekan za PD za II. in III. stopnjo)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja - JERNEJ PRISTAVEC (op.: spremenjena ura)

20.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 20. 6. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Jernej Pristavec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled standardiziranih obremenitvenih kolektivov za letala

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Jernej Klemenc

somentor   prof.dr. Igor Emri

                                 

 

 

komisija:  

izr.prof.dr. Jernej Klemenc

prof.dr. Igor Emri

izr.prof.dr. Tadej  Kosel

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DAVID HOMAR

17.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 17. 6. 2014 ob 10.00 uri bo

 

 

DAVID HOMAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Združevanje tehnologij dodajanja materiala s tehnologijami odrezovanja z namenom izdelave optimiranega orodja

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Kopaè

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Kopaè

-      prof. dr. Mirko Sokoviæ

-      prof. dr. Jože Baliè (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - MATEJ MILAVEC

17.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 17. 6. 2014 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Matej Milavec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Turbulentna disipacija energije v elementih pretoènega trakta turbinskih strojev

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

somentor   izr.prof.dr. Marko Hoèevar

                                 

 

 

komisija:  

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - DAVID KALJUN

13.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 13. 6. 2014 ob 10.00 uri bo

 

 

DAVID KALJUN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija naèrtovanja optiènega sistema LED svetilke

 

 

 

Mentor:       prof. ddr. Janez Žerovnik                 

Somentor:   prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. ddr. Janez Žerovnik

-      prof. dr. Jožef Duhovnik

-      izr. prof. dr. Bojan Dolšak (UM, FS)

-      izr. prof. dr. Grega Bizjak (UL, FE)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

 

 

Vabljeni!

Predstavitev doktorske teme - MARKO ŠIMIC

19.08.2011


V  petek, 19. 8. 2011 ob 9.00 uri bo

 

 

Marko Šimic, univ.dipl.inž.

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj visoko-dinamiènih hibridnih krmilnih sistemov za izdelovalne tehnologije

 

 

Mentor:     izr.prof.dr. Niko Herakoviè

So-mentor: prof.dr. Karl Kuzman

 

 

Komisija:   

 

- izr.prof.dr. Niko Herakoviè

- prof.dr. Karl Kuzman

- prof.dr. Janez Diaci

- prof.dr. Jožef Duhovnik

- prof.dr. Marija Kosec (IJS)

 

  

Predstavitev bo v Leskovarjevi sobi.