Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - MATEJ MILAVEC

17.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 17. 6. 2014 ob 11.30 uri bo kandidat

 

 

Matej Milavec, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Turbulentna disipacija energije v elementih pretoènega trakta turbinskih strojev

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

somentor   izr.prof.dr. Marko Hoèevar

                                 

 

 

komisija:  

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam