Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - DAVID KALJUN

13.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 13. 6. 2014 ob 10.00 uri bo

 

 

DAVID KALJUN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Optimizacija naèrtovanja optiènega sistema LED svetilke

 

 

 

Mentor:       prof. ddr. Janez Žerovnik                 

Somentor:   prof. dr. Jožef Duhovnik

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. ddr. Janez Žerovnik

-      prof. dr. Jožef Duhovnik

-      izr. prof. dr. Bojan Dolšak (UM, FS)

-      izr. prof. dr. Grega Bizjak (UL, FE)

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

 

 

Vabljeni!