Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor II. seminarja - JERNEJ PRISTAVEC (op.: spremenjena ura)

20.06.2014


O B V E S T I L O

V petek, 20. 6. 2014 ob 10.30 uri bo kandidat

Jernej Pristavec, univ.dipl.inž.

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Kalibracija merilnih mest na repnem konusu letala Virus SW z uporabo generalizirane metode Skopinski

mentor:     izr.prof.dr. Jernej Klemenc

somentor   prof.dr. Igor Emri

                                 

komisija:  

izr.prof.dr. Jernej Klemenc

prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Matija Fajdiga (nadomešèa prof.dr. Mitjan Kalin, prodekan za PD za II. in III. stopnjo)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam