Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja - TINE CENCIČ

26.06.2014


O B V E S T I L O

 

 

V èetrtek, 26. 6. 2014 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Tine Cenciè, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Diagnostika kavitacije v èrpalni hidroelektrarni

 

 

mentor      izr.prof.dr. Marko Hoèevar

somentor: prof.dr. Branko Širok

                                 

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Marko Hoèevar

prof.dr. Branko Širok

prof.dr. Iztok Žun

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam