Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Predstavitev dr. teme - ALEN OSELI

17.07.2014


O B V E S T I L O

 

  

V èetrtek, 17. 7. 2014 ob 16.00 uri bo

 

 

ALEN OSELI

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Vpliv tlaka na volumetrièno vedenje polimernih materialov

 

  

Mentor:       prof. dr. Igor Emri

 

  

Komisija:

 

-      prof. dr. Igor Emri

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

-      prof. dr. Arkady S. Voloshin (Lehigh University, Bethlehem, USA)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam