Arhiv obvestil za študente III. stopnje

DREŠAR PRIMOŽ - Predstavitev dr. teme - NOVO

27.08.2014


 

V sredo, 27. 8. 2014 ob 15.00 uri bo

 

 

PRIMOŽ DREŠAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvoj èrpalke za biološke fluide

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Jožef Duhovnik                  

Somentor:   prof. dr. Igor Gregoriè (Texas Heart Institute, Houston, USA)

 

 

 

Komisija:

 

·      prof. dr. Jožef Duhovnik

·      prof. dr. Igor Gregoriè

·      prof. dr. Branko Širok

·      prof. dr. Iztok Žun

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/2.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

VPIS V VIŠJI LETNIK

07.08.2014


Priloge, navedene v dopisu, bodo poslane po e-pošti.

 

Priloge:
Dopis - vpis v višji letnik na dr. štud. programu III. stopnje v š.l. 2014/2015

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja - ROK LACKO (dr. št. III. st.)

28.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 28. 7. 2014 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Lacko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Samozadostni energetski sistem z OVE in vodikovimi tehnologijami

 

 

mentor: izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Mihael Sekavènik,

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Andrej Senegaènik.

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

 

Vabljeni!

Zagovor seminarja - IGOR LEKŠE (magisterij znanosti)

16.07.2014


O B V E S T I L O

 

  

 

V sredo, 16. 7. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Igor Lekše, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Empirièni model elastiènega povratka pri  preoblikovanju tankostenskih cevi

 

 

mentor:     prof.dr. Karl Kuzman

somentor:  prof.dr. Alojzij Sluga

 

 

komisija:  

prof.dr. Karl Kuzman

prof.dr. Alojzij Sluga

prof.dr. Franc Kosel

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - JAKA PRIBOŠEK

11.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 11. 7. 2014 ob 9.30 uri bo

 

 

JAKA PRIBOŠEK

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Spremljanje topografije površine obdelovanca med laserskimi obdelavami

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Janez Diaci

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Janez Diaci

-      prof. dr. Janez Možina

-      prof. dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - MARKO POGAČAR

11.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V petek, 11. 7. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

MARKO POGAÈAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Adaptivni laserski zapis absolutne pozicijske oznake na jekleno merilno palico

 

 

 

Mentor:       doc. dr. Matija Jezeršek

Somentor:   prof.dr. Janez Možina

 

 

 

Komisija:

 

-      doc. dr. Matija Jezeršek

-      prof. dr. Janez Možina

-      prof. dr. Janez Diaci

-      prof. dr. Slavko Amon (UL, FE)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - GREGOR JUS

08.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V torek, 8. 7. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

GREGOR JUS

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Posplošeni model vitke proizvodnje

 

 

 

Mentor:       prof. dr. Marko Starbek

 

 

 

Komisija:

 

- prof. dr. Marko Starbek

- prof. dr. Mirko Sokoviæ

- izr. prof. dr. Janez Kušar

- doc. dr. Iztok Palèiè  (UM, FS)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - SOMAYEH AKBARI (v angleškem jeziku)

07.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 7. 7. 2014 ob 13.00 uri bo

 

 

SOMAYEH AKBARI

 

 

javno predstavila doktorsko temo z naslovom:

 

Tribokemijski mehanizmi v mejnem in mešanem režimu mazanja

(ANG: Tribochemical mechanisms in boundary and mixed lubrication regime)

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Mitjan Kalin

-      prof. dr. Iztok Golobiè

-      doc. dr. Saša Novak Krmpotiè (MPŠ)

 

 

 

Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Prestavitev dr. teme - JURIJ KERN

07.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 7. 7. 2014 ob 11.30 uri bo

 

 

JURIJ KERN

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Nadzor in prognostika stanja kolesnih elektromotorjev za elektrièna vozila

 

 

Mentor:       prof. dr. Mitjan Kalin              

Somentor:   prof. dr. Ðani Jurièiæ (IJS)

 

 

 

Komisija:

 

-      prof. dr. Mitjan Kalin

-      prof. dr. Ðani Jurièiæ (IJS)

-      prof. dr. Edvard Govekar

-      prof. dr. Miha Boltežar

-      izr. prof. dr. Ivan Bajsiæ

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Predstavitev dr. teme - ROK VIHAR

07.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 7. 7. 2014 ob 12.00 uri bo

 

 

ROK VIHAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Napredni krmilno orientirani termodinamski in emisijski modeli za dizelske motorje

 

 

 

Mentor:       izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

 

 

 

Komisija:

 

-          izr. prof. dr. Tomaž Katrašnik

-          prof. dr. Branko Širok

-          doc. dr. Darko Kozarac (FSB, Zagreb)

 

 

 

Predstavitev bo v II/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - Joamin Gonzalez-Gutierrez

12.07.2011


 

V torek, 12. 7. 2011 ob 11. uri bo kandidat

 

 

Joamin Gonzalez-Gutierrez, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Time-dependent properties of polymer-metal composites

 

 

mentor: prof.dr. Igor Emri

 

 

komisija:   prof.dr. Igor Emri

prof.dr. Karl Kuzman

 

 

 

Zagovor bo potekal v angleškem jeziku v predavalnici II/3-B.