Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor II. seminarja - ROK LACKO (dr. št. III. st.)

28.07.2014


O B V E S T I L O

 

 

 

V ponedeljek, 28. 7. 2014 ob 12.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Lacko, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Samozadostni energetski sistem z OVE in vodikovimi tehnologijami

 

 

mentor: izr.prof.dr. Mihael Sekavènik

 

 

komisija:   izr.prof.dr. Mihael Sekavènik,

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Andrej Senegaènik.

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

 

 

Vabljeni!