Arhiv obvestil za študente III. stopnje

BLAŽ ŽUGELJ - zagovor I. seminarja

16.09.2014


 

V torek, 16. 9. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Blaž Žugelj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Obravnava realnih kontaktnih površin

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

SAMAYEH AKBARI - zagovor II. seminarja

16.09.2014


 

V èetrtek, 18. 9. 2014 ob 9.00 uri bo kandidatka

 

 

Somayeh Akbari

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Evaluation of tribchemical reaction of industrial additives on DLC coating and steel surfaces by FTIR technique

 

 

mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin,

doc.dr. Saša Novak Krmpotiè

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi in bo potekal v angleškem jeziku.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

EVA OBLAK - zagovor II. seminarja

16.09.2014


 

V torek, 16. 9. 2014 ob 10.00 uri bo kandidatka

 

 

Eva Oblak

 

 

zagovarjala drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Doloèanje nastanka in lastnosti površinskih filmov na DLC prevlekah

 

 

Mentor: prof.dr. Mitjan Kalin

 

 

 

Komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

MARKO PETERNELJ - zagovor I. seminarja

11.09.2014


V èetrtek, 11. 9. 2014 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Marko Peternelj

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Kinematika toka vlaknaste strukture kamene volne v zraènem toku odpiha

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

 

                                   

komisija:   

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Marko Hoèevar,

prof.dr. Leopold Škerget (UM, FS)

                

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

JURJEVČIČ BOŠTJAN - zagovor seminarja

02.09.2014


V torek, 2. 9. 2014 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Boštjan Jurjevèiè

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Merjenje pnevmatskega transporta premogovega prahu po triboelektriènem principu

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Andrej Senegaènik

                                   

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Andrej Senegaènik,

izr.prof.dr. Mihael Sekavènik,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici III/3-A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

MATIJA HRIBERŠEK - zagovor seminarja

01.09.2014


 

V ponedeljek, 1. 9. 2014 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Matija Hriberšek

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje sodobnih procesov odrezavanja in njihov vpliv na integriteto površine

 

 

mentor:     doc.dr. Franci Pušavec

somentor:  prof.dr. Janez Kopaè   

 

 

komisija:    doc.dr. Franci Pušavec,  

prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Edvard Govekar,

prof.dr. Janez Grum

                        

 

Zagovor bo v predavalnici III/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

DAVID KALJUN - zagovor II. seminarja

29.08.2014


V petek, 29. 8. 2014 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

David Kaljun

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Implementacija matematiènega modela in iskalni algoritmi

 

 

mentor:     prof.ddr. Janez Žerovnik

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

prof.ddr. Janez Žerovnik,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

DAVID KALJUN - zagovor I. seminarja

29.08.2014


V petek, 29. 8. 2014 ob 10.15 uri bo kandidat

 

 

David Kaljun

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled obravnavanega podroèja in osnove LED 

 

 

mentor:     prof.ddr. Janez Žerovnik

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

prof.ddr. Janez Žerovnik,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

KRISTJAN KREBELJ - zagovor seminarja

29.08.2014


V petek, 29. 8. 2014 ob 10.00 uri bo kandidat

 

 

Kristjan Krebelj

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Možnosti napredka v numerièni napovedi oblike brizganega plastiènega izdelka

 

 

mentor:     prof.dr. Boris Štok

somentor:  doc.dr. Nikolaj Mole    

 

 

komisija:   

prof.dr. Boris Štok              

doc.dr. Nikolaj Mole

prof.dr. Igor Emri

  

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

LUCA PETAN - zagovor seminarja

26.08.2014


V torek, 26. 8. 2014 ob 11.00 uri bo kandidat

Luca Petan

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Mikromehansko in lasersko udarno utrjevanje površin strojnih delov

mentor:     prof.dr. Janez Grum

                                   

komisija:   

prof.dr. Janez Grum

izr.prof.dr. Roman Šturm

prof.dr. Boris Štok              

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor II. seminarja na III. stopnji - Jani Kenda

11.07.2011


O B V E S T I L O

  

V torek, 19. julija 2011 ob 11.00 uri bo kandidat

 

 

Jani Kenda, univ.dipl.inž.

 

zagovarjal drugi podiplomski seminar z naslovom:

 

 

ANALIZA SPREMEMBE HRAPAVOSTI IN GEOMETRIJE PRI PROCESU POLIRANJA Z ABRAZIVNIM TOKOM

 

 Mentor: prof.dr. Janez Kopaè

 

 

Komisija:   prof.dr. Janez Kopaè

                prof.dr. Jožef Duhovnik

                prof.dr. Marko Starbek

 

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.