Arhiv obvestil za študente III. stopnje

MARKO PETERNELJ - zagovor I. seminarja

11.09.2014


V èetrtek, 11. 9. 2014 ob 10.00 uri bo kandidat

 

Marko Peternelj

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Kinematika toka vlaknaste strukture kamene volne v zraènem toku odpiha

 

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

 

                                   

komisija:   

prof.dr. Branko Širok,

izr.prof.dr. Marko Hoèevar,

prof.dr. Leopold Škerget (UM, FS)

                

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam