Arhiv obvestil za študente III. stopnje

DAVID KALJUN - zagovor I. seminarja

29.08.2014


V petek, 29. 8. 2014 ob 10.15 uri bo kandidat

 

 

David Kaljun

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pregled obravnavanega podroèja in osnove LED 

 

 

mentor:     prof.ddr. Janez Žerovnik

somentor:  prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:   

prof.ddr. Janez Žerovnik,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

prof.dr. Janez Diaci,

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam