Arhiv obvestil za študente III. stopnje

MATIJA BRUMAT - predstavitev dr. teme

23.09.2014


 

V torek, 23. 9. 2014 ob 9.30 uri bo

 

 

MATIJA BRUMAT

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Prostorsko dušenje prožnih struktur

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Janko Slaviè

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Janko Slaviè

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Igor Emri

-     prof. dr. Igor Planinc  (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

MARKO POGAČAR - zagovor II. seminarja

18.09.2014


V èetrtek, 18. 9. 2014 ob 11.00 uri bo kandidat

  

Marko Pogaèar

  

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vplivni parametri  za laserski vpis informacije v okrogle jeklene palice

 

mentor:     doc.dr. Matija Jezeršek

somentor:  prof.dr. Janez Možina

                                   

komisija:    doc.dr. Matija Jezeršek,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Slavko Amon (UL, FE)      

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

TJAŠA DUH - zagovor I. seminarja

18.09.2014


 

V èetrtek, 18. 9. 2014 ob 8.30 uri bo kandidatka

 

 

Tjaša Duh

 

 

zagovarjala prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Eksergoekonomska analiza sistema daljinskega hlajenja

 

 

mentor:     prof.dr. Alojz Poredoš,

somentor:  izr.prof.dr. Andrej Kitanovski

                                   

  

komisija:   

prof.dr. Alojz Poredoš,

izr.prof.dr. Andrej Kitanovski,

izr.prof.dr. Andrej Senegaènik,

prof.dr. Nevenka Hrovatin (UL, EF)       

  

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

ROK VIHAR - zagovor I. seminarja

18.09.2014


V èetrtek, 18. 9. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Rok Vihar

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Zasnova krmilno orientiranega termodinamskega modela zgorevanja v valju dizelskega motorja

 

 

mentor:     izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik

                                   

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Tomaž Katrašnik,

izr.prof.dr. Andrej Senegaènik,

izr.prof.dr. Damijan Miljavec (UL, FE)         

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3B.

 

 

Vabljeni! 

 

ALEŠ TUREL - predstavitev dr. teme

18.09.2014


V èetrtek, 18. 9. 2014 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEŠ TUREL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Èasovno spremenljiv kontaktni razvoj v dinamiki sistema togih teles

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     izr. prof. dr. Janko Slaviè

-     prof. dr. Igor Planinc  (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam

HUGO ZUPAN - zagovor I. seminarja

16.09.2014


 

V torek, 16. 9. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Hugo Zupan

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Opredelitev algoritmov za optimiranje montažnih in strežnih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Niko Herakoviè

                                   

 

 

komisija:   

izr.prof.dr. Niko Herakoviè,

prof.dr. Marko Starbek,

izr.prof.dr. Gašper Mušiè (UL, FE)         

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/3A.

 

 

Vabljeni! 

 

JANEZ TRATAR - zagovor II. seminarja

16.09.2014


V torek, 16. 9. 2014 ob 14.00 uri bo kandidat

Janez Tratar

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

Obdelave z industrijskimi roboti

mentor: prof.dr. Janez Kopaè

somentor: doc.dr. Franci Pušavec

komisija:   

prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Janez Diaci

prof.dr. Franci Èuš (UM, FS)

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

Vabljeni! 

nazaj na seznam

PERO GATARIĆ - zagovor I. seminarja

11.09.2014


V èetrtek, 11. 9. 2014 ob 8.30 uri bo kandidat

 

Pero Gatariæ

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Interakcija zraènega toka z nakljuèno - èasovno spemenljivo topologijo tkanine v rotirajoèem bobnu sušilnih strojev

 

mentor:     prof.dr. Branko Širok

 

 

komisija:    

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Marko Hoèevar

prof.dr. Alojz Poredoš

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

LUKA SKRINJAR - predstavitev dr. teme

10.09.2014


 

V sredo, 10. 9. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

LUKA SKRINJAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Metoda absolutnih vozlišènih koordinat v dinamiki sistema togih teles z realnimi kontaktnimi razmerami

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Janko Slaviè                   

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Janko Slaviè

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     prof. dr. Dejan Zupan (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

PETER ENIKO - predstavitev dr. teme

03.09.2014


V sredo, 3. 9. 2014 ob 9.00 uri bo

 

 

PETER ENIKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doseganje boljše obdelovalnosti z metodami veèkriterijskega optimiranja tehnologije izdelave

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Davorin Kramar                    

Somentor:    prof. dr. Janez Kopaè

 

 

 

Komisija:

 

-     doc. dr. Davorin Kramar

-     prof. dr. Janez Kopaè

-     prof. dr. Alojzij Sluga-odsoten (nadomešèa prodekan, prof.dr. Mitjan Kalin)

-     prof. dr. Bojan Aèko (UM, FS)

 

  

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - JANEZ TRATAR

24.08.2011


V sredo, 24. 8. 2011 ob 9. uri bo kandidat

 

 

Janez Tratar, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Obdelave lesa in lesnih kompozitov

 

 

mentor: prof.dr. Janez Kopaè

so-mentor: prof.dr. Bojan Buèar (UL, BF)

 

 

komisija:   prof.dr. Janez Kopaè,

prof.dr. Bojan Buèar in

prof.dr. Janez Diaci

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A.