Arhiv obvestil za študente III. stopnje

PETER ENIKO - predstavitev dr. teme

03.09.2014


V sredo, 3. 9. 2014 ob 9.00 uri bo

 

 

PETER ENIKO

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Doseganje boljše obdelovalnosti z metodami veèkriterijskega optimiranja tehnologije izdelave

 

 

 

Mentor:        doc. dr. Davorin Kramar                    

Somentor:    prof. dr. Janez Kopaè

 

 

 

Komisija:

 

-     doc. dr. Davorin Kramar

-     prof. dr. Janez Kopaè

-     prof. dr. Alojzij Sluga-odsoten (nadomešèa prodekan, prof.dr. Mitjan Kalin)

-     prof. dr. Bojan Aèko (UM, FS)

 

  

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam