Arhiv obvestil za študente III. stopnje

LUKA SKRINJAR - predstavitev dr. teme

10.09.2014


 

V sredo, 10. 9. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

LUKA SKRINJAR

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Metoda absolutnih vozlišènih koordinat v dinamiki sistema togih teles z realnimi kontaktnimi razmerami

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Janko Slaviè                   

Somentor:    prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Janko Slaviè

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     prof. dr. Dejan Zupan (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam