Arhiv obvestil za študente III. stopnje

ALEŠ TUREL - predstavitev dr. teme

18.09.2014


V èetrtek, 18. 9. 2014 ob 10.00 uri bo

 

 

ALEŠ TUREL

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Èasovno spremenljiv kontaktni razvoj v dinamiki sistema togih teles

 

 

 

Mentor:        prof. dr. Miha Boltežar

 

 

 

 

Komisija:

 

-     prof. dr. Miha Boltežar

-     prof. dr. Mitjan Kalin

-     izr. prof. dr. Janko Slaviè

-     prof. dr. Igor Planinc  (UL, FGG)

 

 

 

Predstavitev bo v LESKOVARJEVI SOBI.

 

 

Vabljeni!

 

 

nazaj na seznam