Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja (magisterij) - JANEZ KREK - novo

09.12.2014


 

O B V E S T I L O

  

 

V torek, 9. 12. 2014 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Janez Krek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Pojavi nastanka navidezne katode v razliènih razelektritvenih pogojih znotraj plinskih diod

 

 

mentor:     doc.dr. Leon Kos

somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:  

doc.dr. Leon Kos,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

izr.prof.ddr. Tomaž Gyergyek (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/2.

 

 

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam

Slavnostna podelitev priznanja Mentor leta 2014

04.12.2014


Slavnostna podelitev priznanja Mentor leta 2014

Društvo mladih raziskovalcev Slovenije (DMRS) letos že 6. leto zapored organizira podelitev priznanja najboljšemu mentorju doktorskim študentom – Mentor leta 2014.

Letos za omenjeno priznanje prejeli rekordnih 110 nominacij med katerimi je Komisija za izbor vlog izbrala letošnjega dobitnika nagrade. Vabimo vas, da se nam pridružite na razglasitvi prejemnika nagrade Mentor leta 2014, kjer bomo letošnjemu dobitniku podelili priznanje.

Namen dogodka pa ni zgolj zahvala vsem dobrim mentorjem za njihovo požrtvovalno delo, temveè tudi mreženje v sprošèenem vzdušju med »mladimi« raziskovalci in doktorskimi študenti na eni in že uveljavljenimi odliènimi raziskovalci na drugi strani.

Slavnostna podelitev bo v èetrtek, 4. 12. 2014, ob 19. uri, v Kosovelovi dvorani Cankarjevega doma, v Ljubljani.

Potek sveèanosti:

·         od 18:30 ure dalje sprejem gostov

·         ob 19.00 podelitev priznanja Mentor leta

·         od 20.00 ure dalje pogostitev

 

Iskreno upamo, da se vidimo v èim veèjem številu in se skupaj zahvalimo vsem odliènim mentorjem!

Za lažjo organizacijo prireditve vas prosimo, da svojo udeležbo predhodno potrdite preko spletnega obrazca.

Utrinki z lanske podelitve priznanja: http://www.dmrs.eu/dogodek-mentor-leta-2013/

Vabljeni!

nazaj na seznam

sklepi KDrŠ UL glede sprejemanja teme doktorske disertacije

03.12.2014


glej prilogo

Priloge:
sklepi KDrŠ UL glede sprejemanja teme doktorske disertacije

nazaj na seznam

Zagovor seminarja - ELVIS HOZDIĆ

26.11.2014


O B V E S T I L O

 

 

V sredo, 26. 11. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Elvis Hozdiæ

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Modeliranje struktur kompleksnih proizvodnih sistemov

 

 

mentor:     prof.dr. Peter Butala

 

 

komisija:  

prof.dr. Peter Butala,

prof.dr. Alojzij Sluga,

prof.dr. Marko Starbek,

prof.dr. Janez Kopaè

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3B.

 

 

 

Vabljeni! 

 

 

nazaj na seznam

Razpis za mladega raziskovalca

30.10.2014


OBVESTILO

 

Na zavodu za Gradbeništvo, Laboratorij za kovine korozijo in protikorozijsko zašèito imamo na podroèju kovinskih materialov v študijskem letu 2014/2015 odprto mesto za mladega raziskovalca.

Mladi raziskovalec mora ustrezati pogojem  javnega razpisa, ki so objavljeni na ZAGovi spletni strani : http://www.zag.si/si/

Merila za kandidata  (povpreèna ocena vsaj 8.0 in vpis v 1. oz. 2 letnik podiplomskega študija).

 

Javni razpis se zakljuèi 28.11.2014.

 

Èe ustrezaš pogojem in te podroèje zanima, vabljen k prijavi na razpis.

 

Veè informacij lahko dobite pri Tadeji Kosec  (tadeja.kosec@zag.si) oz. v kadrovski službi ZAG-a (ga. Zorica Sibinovska, zorica.sibinovska@zag.si, tel.:  012804274).

 

__________________________________________

 

Študentski referat

UL, FS

nazaj na seznam

JURIJ KERN - zagovor seminarja

17.10.2014


 

V petek, 17. 10. 2014 ob 8.30 uri bo kandidat

 

 

Jurij Kern

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Poškodbe kolesnih elektromotorjev

 

 

mentor:     prof.dr. Mitjan Kalin

somentor:  prof.dr. Ðani Jurièiæ (IJS)

 

 

komisija:   

prof.dr. Mitjan Kalin,

prof.dr. Ðani Jurièiæ (IJS),

prof.dr. Miha Boltežar,

prof.dr. Jožef Vižintin

 

 

Zagovor bo v Leskovarjevi sobi.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

MARKO ŽILNIK - zagovor seminarja

16.10.2014


 

V èetrtek, 16. 10. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Marko Žilnik, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Hrup malih gospodinjskih aparatov

 

 

mentor:     prof.dr. Miha Boltežar

 

 

komisija:    

prof.dr. Miha Boltežar

prof.dr. Branko Širok

izr.prof.dr. Ivan Bajsiæ

 

 

Zagovor bo v predavalnici DS-N1.

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

JERNEJ PRISTAVEC - predstavitev dr. teme

09.10.2014


 

V èetrtek, 9. 10. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

JERNEJ PRISTAVEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvojna metoda za eksperimentalno validacijo numeriènih simulacij obnašanja lahkega letala v realnih obratovalnih razmerah

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Jernej Klemenc               

Somentor:    prof. dr. Igor Emri

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jernej Klemenc

-     prof. dr. Igor Emri

-     prof. dr. Boris Štok

-     izr. prof. dr. Tadej Kosel

-     izr. prof. dr. Andrej Štrukelj (UM, FG)

 

 

 

Predstavitev bo v Sobi dekanov.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam

PRIMOŽ POREDOŠ - zagovor II. seminarja

30.09.2014


 

V torek, 30. 9. 2014 ob 9.00 uri bo kandidat

 

 

Primož Poredoš

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Vrednotenje deformacij v ortopediji na osnovi laserskih 3D meritev

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Možina

somentor:  prof.dr. Vane Antoliè (UL, MF)

 

 

komisija:    prof.dr. Janez Možina

prof.dr. Vane Antoliè (UL, MF)

prof.dr. Janez Diaci

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

 

nazaj na seznam

JAKA PRIBOŠEK - zagovor II. seminarja

29.09.2014


 

V ponedeljek, 29. 9. 2014 ob 14.00 uri bo kandidat

 

 

Jaka Pribošek

 

 

zagovarjal drugi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Razvoj tehnologije izdelave integrirane mikrooptike in njena uporaba v merilni tehniki

 

 

mentor:     prof.dr. Janez Diaci

 

 

komisija:    prof.dr. Janez Diaci,

prof.dr. Janez Možina,

prof.dr. Stanislav Kovaèiè (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici IV/3A.

 

 

Vabljeni!

nazaj na seznam

Zagovor I. seminarja na III. stopnji - TAVČAR GREGOR

26.08.2011


O B V E S T I L O

 

 

 

 

V petek, 26. 8. 2011 ob 9.00 bo kandidat

 

 

Gregor Tavèar, univ.dipl.fiz.

 

 

zagovarjal prvi seminar na doktorskem študiju III. stopnje z naslovom:

 

Pristopi k modeliranju gorivnih celic s protonsko izmenjalno membrano

 

mentor: doc.dr. Tomaž Katrašnik

 

 

komisija:   doc.dr. Tomaž Katrašnik,

prof.dr. Iztok Golobiè

 

 

 

Zagovor bo v uèilnici II/3-A