Arhiv obvestil za študente III. stopnje

JERNEJ PRISTAVEC - predstavitev dr. teme

09.10.2014


 

V èetrtek, 9. 10. 2014 ob 11.00 uri bo

 

 

JERNEJ PRISTAVEC

 

 

javno predstavil doktorsko temo z naslovom:

 

Razvojna metoda za eksperimentalno validacijo numeriènih simulacij obnašanja lahkega letala v realnih obratovalnih razmerah

 

 

 

Mentor:        izr. prof. dr. Jernej Klemenc               

Somentor:    prof. dr. Igor Emri

 

 

 

Komisija:

 

-     izr. prof. dr. Jernej Klemenc

-     prof. dr. Igor Emri

-     prof. dr. Boris Štok

-     izr. prof. dr. Tadej Kosel

-     izr. prof. dr. Andrej Štrukelj (UM, FG)

 

 

 

Predstavitev bo v Sobi dekanov.

 

 

Vabljeni! 

nazaj na seznam