Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Razpis za mladega raziskovalca

30.10.2014


OBVESTILO

 

Na zavodu za Gradbeništvo, Laboratorij za kovine korozijo in protikorozijsko zašèito imamo na podroèju kovinskih materialov v študijskem letu 2014/2015 odprto mesto za mladega raziskovalca.

Mladi raziskovalec mora ustrezati pogojem  javnega razpisa, ki so objavljeni na ZAGovi spletni strani : http://www.zag.si/si/

Merila za kandidata  (povpreèna ocena vsaj 8.0 in vpis v 1. oz. 2 letnik podiplomskega študija).

 

Javni razpis se zakljuèi 28.11.2014.

 

Èe ustrezaš pogojem in te podroèje zanima, vabljen k prijavi na razpis.

 

Veè informacij lahko dobite pri Tadeji Kosec  (tadeja.kosec@zag.si) oz. v kadrovski službi ZAG-a (ga. Zorica Sibinovska, zorica.sibinovska@zag.si, tel.:  012804274).

 

__________________________________________

 

Študentski referat

UL, FS

nazaj na seznam