Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Zagovor seminarja (magisterij) - JANEZ KREK - novo

09.12.2014


 

O B V E S T I L O

  

 

V torek, 9. 12. 2014 ob 9.30 uri bo kandidat

 

 

Janez Krek, univ.dipl.inž.

 

 

zagovarjal drugi seminar na podiplomskem študiju z naslovom:

 

Pojavi nastanka navidezne katode v razliènih razelektritvenih pogojih znotraj plinskih diod

 

 

mentor:     doc.dr. Leon Kos

somentor: prof.dr. Jožef Duhovnik

 

 

komisija:  

doc.dr. Leon Kos,

prof.dr. Jožef Duhovnik,

izr.prof.ddr. Tomaž Gyergyek (UL, FE)

 

 

Zagovor bo v predavalnici II/2.

 

 

 

 

Vabljeni! 

 

nazaj na seznam