Arhiv obvestil za študente III. stopnje

Natečaj za Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani

05.12.2014


Obvešèamo vas, da bomo od 24. 1. 2014 vse raèune pošiljali po e-pošti . Raèun lahko poravnate prek spletne banke.

 

POMEMBNO: Èe boste raèun poravnali na pošti ali banki, morate podatke z raèuna prepisati na predpisan obrazec UPN, ki ga dobite na pošti ali banki.

 

Prosimo vas, da v VIS-u preverite ustreznost svojega e-naslova.

 

Študentski referat